Góp ý cho xs vinh long

Tài sản tích sản – Hình thức đầu tư đảm bảo Sức khỏe tài chính trọn đời

Tài sản tích sản là gì?

Tài sản tích sản là hình thức đầu tư vào các tài sản với mục đích đảm bảo sức khỏe tài chính trọn đời. Tài sản thuộc nhóm tích sản là các loại tài sản có yếu tố an toàn và tăng trưởng vượt trội bền vững với chu kỳ thời gian dài hơn 10 năm, được lựa chọn trên nguyên tắc đầu tư giá trị cơ bản. Tài sản tích sản bao gồm: danh mục trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, danh mục cổ phiếu đầu ngành có tiềm năng phát triển vượt bậc và bền vững về mặt dài hạn. Nhà đầu tư có thể đầu tư tích lũy tài sản thông qua hình thức tiết kiệm đầu tư định kỳ hoặc hoặc đầu tư một lần.

Hình thức tích luỹ tài sản hiệu quả nhất có phải là tài sản tích sản?

+ Theo trang Tổng cục Thống kê của Việt Nam, tích lũy tài sản gộp là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh khoản chi đầu tư tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiếm trong một thời kỳ nhất định. Là tổng đầu tư vào tư liệu sản xuất, chỉ gồm tư liệu sản xuất được sản xuất ra (như máy móc, công trình xây dựng, đường sá, cầu cống, phương tiện giao thông, các nguyên bản nghệ thuật – văn hóa…) và những chi phí cải tạo và nâng cấp năng lực đối với những tài sản không do sản xuất tạo ra (như là nâng cao năng lực của đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên…).

+ Chú ý rằng, đối với danh mục những tài sản trên luôn phải đi kèm khấu hao tài sản, vì tuổi thọ và năng suất của tài sản sẽ bị giảm dần theo thời gian cũng như sự lạc hậu của tài sản. Chính vị vậy việc “tích lũy” và “đầu tư” vào các loại tài sản trên luôn là một trong những bài toán khó dành cho các nhà đầu tư.

+ Tuy nhiên, có một loại tài sản tích sản đang là công cụ hiệu quả giúp giải quyết vấn đề đau đầu trên cụ thể như các loại chứng khoán: trái phiếu và cổ phiếu. Chính vì vậy có thể tạm cho rằng hiện các tài sản tích sản do việc đầu tư tài chính từ trái phiếu và cổ phiếu đang có lợi thế hơn so với đầu tư các tài sản phải khấu hao.

Kỳ vọng lợi nhuận của loại hình đầu tư này 10-15%/năm

DANH MỤC SẢN PHẨM – TÀI SẢN TÍCH SẢN

Tiết kiệm đầu tư định kỳ

VNDAF SIP: Chương trình đầu tư định kỳ Quỹ Đầu tư chủ động VND

Single Stock Saving: Tiết kiệm đầu tư một cổ phiếu giá trị

Danh mục cổ phiếu

VNVALUE: Đầu tư giá trị

Dportfolio: Danh mục khuyến nghị đầu tư theo nhiều chiến lược khác nhau

Chứng chỉ quỹ mở

VNDAF: Tích lũy tài sản dài hạn

PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ TÍCH LUỸ TÀI SẢN

Khách hàng có nhu cầu xây dựng danh mục tài sản thanh khoản cao vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn SSE theo số điện thoại 1900 54 54 09 hoặc Chuyên viên Quản lý tài khoản của bạn tại xs vinh long.

Khách có nhu cầu liên hệ với Trụ sở và các Chi nhánh, Phòng giao dịch của xs vinh long trên toàn quốc. (Vui lòng xem TẠI ĐÂY)